Звіт про використані кошти бланк

звіт про використані кошти бланк
Перед поїздкою він отримав готівкою 5 500 євро (на проживання та добові). 7 вересня відряджений працівник повернувся на робоче місце і подав Звіт із підтвердними документами, де вказав витрати в сумі 4 900 євро та 1 215 польських злотих. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, є документом, який ретельно перевіряється податківцями під час перевірок. Працівник повинен заповнити Звіт таким чином (див. фрагмент 1). 1 из 1 ! На даний реквізит документа звертають особливу увагу перевіряючі. 1 Дата подання Звіту повинна попадати в строк, установлений пп. 170.9.2 або 170.9.3 ПК. 2 Заповнюється працівником.


Під час комплексного контролю, що здійснюється ревізійною комісією за результатами фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків стосовно річного звіту та балансу, слід зіставити інформацію про залишки готівки в облікових регістрах і фінансовій звітності. Підпис – це обов’язковий реквізит первинного і зведеного облікового документа (п. 2 Закону № 996). Тому його відсутність може обернутися невизнанням такого документа контролюючим органом. Надіслати його треба не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітності. Як підприємцю заповнювати звіт Ф4-ФСС з ТВП Заповнюється звіт українською мовою. Підраховують підсумки первинних документів й порівнюють із даними ордерів. Головний бухгалтер підприємства відповідно до вимог чинного Положення зобов’язаний не рідше одного разу на квартал за умови забезпечення раптовості проводити інвентаризацію касової готівки, грошових документів, включаючи бланки суворої звітності, що знаходяться під відповідальністю касира.

Тобто відповідно до поданого Звіту суб’єкт господарювання повинен відшкодувати витрати, понесені працівником на господарські потреби підприємства або у відрядженні. Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами на оплату за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами. Цифри, що відображають гривні та копійки, відокремлюються комою. Оприбуткуванням готівки у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами та веденням касової книги, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Похожие записи: