Бланк тимчасового кошторису бюджет

бланк тимчасового кошторису бюджет
Розглянемо детальніше склад та порядок заповнення форм звітів розпорядниками бюджетних коштів. 1) Форма № 1 «Баланс» містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів за станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Знаходячись на полі заголовку поточного розпорядження, виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку або натисніть F3. Відкриється розділ Зразки господарських операцій. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.


Кошторис, сформований у Системі, в електронному вигляді можна відправити до Казначейства у форматі *.dbf, користуючись можливістю інтеграції з програмою «Мережа». Це виконують за допомогою команди КМ Додаткові функції → Експорт даних, що настроюється. Заповніть поля на закладинці Основні дані за наданим на рис. 9 зразком. Вхідні сальдо статей «Балансу» на початок 2005 року повинні бути тотожними вихідним даним статей «Балансу» на 2004 рік.

Такі кошториси відображають доходи і видатки окремо взятої бюджетної установи з урахуванням специфіки та функціональних особливостей її діяльності. Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені як бюджетні запити. Розглянемо, як для обліку асигнувань та складання кошторису можна застосовувати систему «Парус-Бюджет» Система «Парус-Бюджет» (далі — Система) надає змогу облікувати кошториси, зведені кошториси, плани асигнувань та виконувати розподіли між підвідомчими установами. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов’язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами. 3) Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках установ за станом на 1 січня 2006 року. Керівники підприємств, установ та організацій, що діють на основі державної власності забезпечують проведення річної інвентаризації перед складанням звітності за рік.

Похожие записи: